Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Spotkanie z policjantem

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci /uczniów 27 września br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji, dzielnicowym, pracującym na co dzień w Komisariacie Policji w Gorzkowicach, panem Bartoszem Kondraciukiem.
Tematem pogadanki były obowiązujące przepisy ruchu drogowego, odpowiedzialność prawna nieletnich oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Prowadzący spotkanie zwracał uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypominał zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem oraz innymi pojazdami jak skutery czy quady. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Oczywiście nie odbyło się bez pytań ze strony uczniów, które dotyczyły przekazywanych informacji. Spotkanie było interesujące i pouczające.
Uczniowie podziękowali prowadzącemu za wartościową i interesującą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji.