Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Ślubowanie klasy I

Obiecali: sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrymi kolegami, dawać powody do dumy swoim nauczycielom i rodzicom, być dobrym Polakiem
i godnie służyć Ojczyźnie.
W dniu 10 października 2019 r. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. Ślubowanie to piękna tradycja, w czasie której pierwszaki oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły – Pani Elżbieta Dawidowicz serdecznym powitaniem dzieci, przybyłych gości, rodziców, uczniów i nauczycieli. Chwilę później klasa I została powitana przez starsze koleżanki. Następnie pierwszaki zaprezentowały się rodzicom, nauczycielom i całej społeczności szkolnej w programie artystycznym. Mimo stresu związanego z publicznym wystąpieniem, dzieci pięknie śpiewały i recytowały wiersze,
za co publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków brawami. Swoją postawą uczniowie udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania. Wprowadzono sztandar
i odśpiewano „Rotę”- hymn szkoły. Chwilę później dzieci przystąpiły do aktu ślubowania
i pasowania, którego poprzez dotknięcie ołówkiem dokonał Wójt Gminy Łęki Szlacheckie, Pan Piotr Łączny. Następnie uczniowie złożyli pamiątkowe odciski paluszka w kronice szkolnej, a ich rodzice podpisy. Po tym otrzymali dyplomy oraz upominki od uczniów, gości rodziców.
Na zakończenie rodzice podziękowali Panu Wójtowi, Pani dyrektor i wychowawcy
za przybycie, przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości wręczając bukiet kwiatów. Uroczystość zakończono wspólnym pamiątkowym zdjęciem, a następnie wszyscy udali się do klasy na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Ślubowanie to bardzo ważne wydarzenie, nie tylko dla najmłodszych, ale również dla rodziców, dziadków i bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki i z przejęciem wyrecytowane wiersze, sprawiły pojawienie się łezki w oku bliskich. Ten dzień na długo pozostanie
w pamięci nas wszystkich.
Wychowawca wraz z rodzicami składa serdeczne podziękowania całej społeczności szkolnej za przyłączenie się w zorganizowanie uroczystości oraz przygotowanie pamiątkowych upominków.

Wychowawca klasy I
Wioleta Tatara