Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Akcja "Szkoła pamięta"

W dniu 24 października Szkoła Podstawowa w Łękach Szlacheckich włączyła się do ogólnopolskiej akcji "Szkoła pamięta", zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji. Inicjatorami i koordynatorami akcji w szkole byli opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu. Celem akcji jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca i regionu. W jej ramach uczniowie wraz z opiekunami SKW zorganizowali zbiórkę zniczy oraz odwiedzili cmentarz parafialny w Bęczkowicach, gdzie uporządkowali groby zasłużonych i cenionych w naszej społeczności osób. Podczas spaceru alejkami cmentarza uczniowie wraz z opiekunami przystanęli przy mogiłach uczestników Powstania Styczniowego, Powstania Warszawskiego, żołnierzy Armii Krajowej, Grobie Nieznanego Żołnierza. Uczestnicy akcji pamiętali także o mogiłach księży z parafii Bęczkowice oraz o bezimiennych i opuszczonych grobach. Uczniowie czytali na głos informacje zawarte na nagrobkach aby zachować w pamięci imiona i nazwiska Polaków, którzy zapisali się w historii ogólnonarodowej i lokalnej. Niestety czas zrobił swoje i nie udało się odczytać całego napisu na starych pomnikach. Po uprzątnięciu liści z płyt nagrobkowych zostały zapalone znicze, którymi udekorowano groby.

Zainicjowana w tym roku akcja będzie na pewno kontynuowana w kolejnych latach.

Dziękujemy bardzo Panu Piotrowi Łącznemu - wójtowi Gminy Łęki Szlacheckie za udostępnienie autobusu szkolnego.

Edyta Błaszczyk