Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Akcja MEN "Razem na święta"

Nasza szkoła z dużym zaangażowaniem wzięła udział w akcji „Razem na Święta” ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem inicjatywy było zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Nie ma co do tego wątpliwości, że szczególnie w okresie przedświątecznym wiele osób czeka na nasze wsparcie i różne gesty życzliwości. Nie zapomnieli o tym nasi uczniowie, którzy w związku z przystąpieniem do akcji wzięli udział w czterech, spośród kliku działań zaproponowanych przez MEN. Wykonali samodzielnie kartki z życzeniami świątecznymi i przekazali je sąsiadom, osobom samotnym, przyjaciołom (przez wrzucenie do skrzynki pocztowej) lub np. swoim dziadkom, osobom z rodziny. Ponadto, uczniowie przygotowali ozdoby świąteczne oraz słodkie upominki w postaci pierniczków, a następnie obdarowali nimi sąsiadów bądź osoby z rodziny. W ramach akcji zorganizowana została także zbiórka darów dla zwierząt ze schroniska.
Ze względu na stan epidemii wszystkie działania w ramach akcji „Razem na Święta” realizowane były z zachowaniem dystansu społecznego oraz zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Potwierdzeniem udziału w akcji było przesłanie na mail opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu zdjęcia wykonanej kartki, ozdoby świątecznej oraz upieczonych pierniczków. Dary dla zwierząt zostały przekazane do schroniska przez opiekunów SKW z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa.
Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział w akcji. Cieszymy się, że nasi uczniowie wspierają działania charytatywne i osoby potrzebujące w okresie przedświątecznym. Nagrodą za udział w akcji jest radość i wzruszenie obdarowanych oraz bieżąca wzorowa ocena z zachowania i wpis do karty wolontariusza.


Koordynatorzy akcji: Edyta Błaszczyk, Sylwia Radziszewska