Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Warsztaty Ekologiczne w Punkcie Przedszkolnym

           27 maja przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez wychowawcę panią Joannę Błaszczyk. Na zajęcia otwarte przybyli opiekunowie dzieci. Cel warsztatów to kształtowanie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Podczas zajęć prowadząca przybliżyła świat przyrody oraz problem związany z nadmiernym produkowaniem niepotrzebnych odpadów. Dzieciaki z uwagą wsłuchiwały się w różnego rodzaju ciekawostki dotyczące zanieczyszczenia środowiska, poznały skutki niewłaściwych zachowań człowieka, sposoby walki ze śmieciami oraz uczyły się segregacji odpadów. Rodzice ze swoimi pociechami, pracując w grupach, wykonywały różne zadania. Były ćwiczenia plastyczne, techniczne, ruchowe i praktycznego działania. Zebrani z zaciekawieniem słuchali opowiadania o leśnej wyprawie, której tak naprawdę sami byli bohaterami. Improwizując gestem, ruchem i mimiką przedszkolaki wcieliły się w rolę postaci z przeczytanej bajki. Z wielkim entuzjazmem uczestnicy warsztatów wspólnie segregowali odpady i budowali zabawki ekologiczne, które cieszyły oko każdego odwiedzającego. Podsumowaniem całości były drobne upominki i wspólne zdjęcia. Przeprowadzone przez nauczycielkę zajęcia otwarte dla rodziców zostały zrealizowane w ramach programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

            Wszyscy z zadowoleniem i uśmiechem na twarzy opuszczali przedszkole, jednocześnie wyrażali chęć uczestnictwa w następnych tego typu przedsięwzięciach. Rodzicom i babciom za wspólną zabawę dziękuje pani Asia z  przedszkolakami.