Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 

Witamy wszystkich na stronie internetowej

 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Łękach Szlacheckich.

 

Artykuły

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

2020-01-16

Z wizytą w schronisku dla zwierząt

2020-01-15

Bezpieczny przedszkolak – spotkanie z policjantem

2020-01-14

Choinka szkolna

2020-01-13

Spotkanie z policjantem – Bezpieczne ferie

2020-01-13

Podsumowanie konkursów

2020-01-13

Spotkanie przedszkolaków ze strażakami z OSP w Łękach Szlacheckich

2020-01-09

Ferie zimowe

2020-01-09

Ferie z Biblioteką

2020-01-08

List ŁKO dotyczący bezpieczeństwa podczas ferii

2020-01-08
List do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli i wychowawców, rodziców i opiekunów oraz uczniów i wychowanków w województwie łódzkim, dotyczący bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych w 2020 r.
 
                                                                                                                                        Czytaj więcej
 
                                                         Dyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele i Wychowawcy,
                                                              Rodzice i Opiekunowie, Uczniowie i Wychowankowie 
 
Szanowni Państwo!
 
W związku ze zbliżającym się terminem ferii zimowych na terenie województwa łódzkiego (13 stycznia – 26 stycznia 2020 r.), bardzo proszę o dołożenie wszelkich starań i wysiłków, w celu zapewnienia uczestnikom wypoczynku właściwej opieki oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenach i w obiektach, w których będzie organizowany.
 
Państwa dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli oraz wychowawców zobowiązuję do przypomnienia uczniom i wychowankom o zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania i w trakcie wyjazdów.
 
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wyjazdów dzieci i młodzieży na wypoczynek, na stronie internetowej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – zakładka „Ruch drogowy” oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi – zakładka „Rodzice i uczniowie – Wypoczynek i turystyka – Aktualności dotyczące wypoczynku i turystyki”, zamieszczony jest aktualny wykaz stałych punktów kontroli autokarów, funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego. 
Link do strony www Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
 
W przed sezonem zimowym w 2020 r., na stronie głównej bazy wypoczynku MEN, umieszczone zostały zakładki, dzięki którym można uzyskać informacje wpływające na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży: „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”, „Bezpieczny autobus – bezpłatny raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów”, „Informacje dla podróżujących” i serwis „Odyseusz” Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz „Serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego”. 
W bazie wypoczynku w zakładkach „Rodzice” i „Organizatorzy” opublikowane zostały istotne informacje dotyczące bezpiecznego podróżowania autokarem, a także wyjaśnienie problemu badań sanitarno – epidemiologicznych dla kadry i szczepień ochronnych uczestników wypoczynku. 
Elektroniczna baza wypoczynku MEN umożliwia rodzicom i opiekunom sprawdzenie 
czy wypoczynek, na który wysyłają swoich podopiecznych uzyskał akceptację właściwego kuratora oświaty.
Link do zakładki „https://wypoczynek.men.gov.pl/” na stronie www MEN
 
W trakcie wypoczynku zimowego część zajęć będzie związana z nauką i doskonaleniem jazdy na nartach lub deskach snowboardowych, w trakcie których może dojść do wypadków, kontuzji i urazów. W związku z tym faktem przypominam, że osoby uprawiające narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a także zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1084), osoba do ukończenia 16 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. Obowiązek ten jest egzekwowany pod karą grzywny od osób sprawujących opiekę lub nadzór nad małoletnim do ukończenia 16 roku życia. 
W przypadku organizowania zajęć w aquaparkach lub na basenach, w tym na basenach termalnych, organizator jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego korzystania z wszelkiego rodzaju pływalni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1482 ze zm.).
W sytuacji zaistnienia wypadku kierownik wypoczynku lub upoważniony przez niego wychowawca zobowiązany jest do zapewnienia poszkodowanym właściwej opieki oraz do niezwłocznego zawiadomienia rodziców, a także, w zależności od charakteru i skali zdarzenia, odpowiednich osób i instytucji.   
 
Aby zapobiec skutkom ekstremalnych warunków pogodowych istnieje możliwość pobrania ze strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy (RSO), dostarczającej wiedzę o występujących i nadchodzących zagrożeniach w regionie. 
Link do strony z aplikacją 
 
W trakcie wypoczynku pojawiają się również oferty różnorodnych zajęć. Uczulam rodziców i opiekunów, aby w trosce o bezpieczeństwo dzieci, zasięgnęli informacji na temat organizatorów wypoczynku oraz wykształcenia i doświadczenia osób prowadzących te zajęcia. Proszę zwrócić uwagę czy po zajęciach nie pojawiają się niepokojące zachowania, gdyż czasem pod pozytywną, neutralną nazwą, często nawiązującą do uznanych autorytetów, kryją się niepożądane działania i wpływy. 
 
Informuję również, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi, w zakładce „Rodzice i uczniowie – Wypoczynek i turystyka – Aktualności dotyczące wypoczynku i turystyki” publikowany jest wykaz ważnych telefonów związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży w województwie łódzkim oraz szereg innych wiadomości i komunikatów dotyczących zimowego wypoczynku.
 
Wszystkich uczniów i wychowanków z terenu województwa łódzkiego bardzo proszę o zachowanie podczas ferii szczególnej ostrożności, zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w trakcie zimowisk, obozów i innych form wypoczynku poza miejscem zamieszkania. Chciałbym, aby zimowa przerwa w nauce sprzyjała szeroko rozumianej rekreacji oraz regeneracji sił fizycznych i psychicznych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, w bezpiecznych warunkach. Mam również nadzieję, że zimowy wypoczynek przyniesie wiele radości i przeżyć, które pozwolą powrócić do szkolnych obowiązków w pełni zdrowia i z nową energią.
 
                                                                                                  Łódzki Kurator Oświaty 
 
                                                                                                 dr Grzegorz Wierzchowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Czytaj więcej o: List ŁKO dotyczący bezpieczeństwa podczas ferii

Junited Football Club

2020-01-08

Jasełka

2019-12-20

Spotkania klasowe

2019-12-20

Finały wojewódzkie w unihokeju dziewcząt i chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej

2019-12-20

Unihokej - mistrzostwa rejonu dziewcząt i chłopców - Igrzyska Młodzieży Szkolnej

2019-12-19

Akcja "Razem na Święta"

2019-12-19

Akcja charytatywna "Choinki nadziei"

2019-12-19

W szkole zrobiło się kosmicznie…

2019-12-19

Wycieczka klasy V do Piotrkowa Trybunalskiego

2019-12-19

„Twoje słowa mają moc”- Maraton Pisania Listów

2019-12-19