Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Próbna ewakuacja uczniów

Dnia 02 października 2019r. w naszej szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie uczniom i pracownikom szkoły praktycznych zasad dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Po opuszczeniu sal lekcyjnych wszyscy zgromadzili się w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Miejscem zbiórki jest bieżnia na boisku za szkoła. Tam nauczyciele złożyli meldunek informując o tym, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. Po zakończonym alarmie dzieci wróciły na lekcje.
Próbna ewakuacja uczniów przebiegła spokojnie, sprawnie i bez zastrzeżeń.