Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

W dniu 23 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego organizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.
Konkurs kierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wzięli w nim udział uczniowie klasy VIII: Grabowski Łukasz, Sosnowski Jakub, Więcławska Joanna, Żak Oliwier, Julia Skrobek, Kaja Wojtala oraz uczennica z klasy VII - Katarzyna Białkowska.

Maksymalnie można było zdobyć 90 punktów.
I miejsce zajął Łukasz Grabowski zdobywając 56 punktów
II miejsce: Jakub Sosnowski – 55 punktów

Do etapu rejonowego nie udało się nikomu zakwalifikować, ale uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę przed czekającym ich w tym roku szkolnym egzaminem ósmoklasisty.

Jolanta Wilczyńska 

Galeria