Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Spotkanie z uczniami w Remizie OSP

      Ochotnicza Straż Pożarna w Łękach Szlacheckich realizowała zadanie publiczne pod tytułem „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. W ramach tego zadania uzyskano wsparcie finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 8100,00 zł na przeprowadzenie szkoleń z dziećmi i młodzieżą propagujące zagadnienia ochrony przeciwpożarowej. Aby w pełni zrealizować przedsięwzięcie dokonano remontu świetlicy w remizie tj. wymieniono 4 okna, pomalowano ściany. Dodatkowo zakupiono projektor multimedialny, ekran, nagłośnienie, mikrofon. Prace remontowe zostały wykonane przez druhów w czynie społecznym.
      W dniu 9 grudnia strażacy zaprosili uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich do wyremontowanej świetlicy w Remizie OSP na spotkania propagujące zagadnienia ochrony przeciwpożarowej. Zorganizowano dwa spotkania. Jedno dla uczniów klas VI – VII, drugie dla uczniów klasy VIII. Głównym prelegentem obu spotkań był druh brygadier w stanie spoczynku Marek Skrobek. Jako były dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Piotrkowie Trybunalskim w sposób obrazowy przedstawił zebranym wagę zagrożeń jakie niesie pożar oraz jego następstwa. Komendant Gminny OSP Grzegorz Stępień zachęcał uczniów biorących udział w spotkaniu do wsparcia działalności przeciwpożarowej prowadzonej przez Ochotnicze Straże Pożarne poprzez wstępowanie do istniejących przy strażach młodzieżowych drużyn pożarniczych.
          Zarząd OSP dziękuje Dyrektorowi Szkoły Elżbiecie Dawidowicz oraz nauczycielom za umożliwienie udziału uczniów w spotkaniach a także uczniom za aktywne uczestnictwo.