Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

CERTYFIKAT "POMAGAMY INNYM" DLA SP W ŁĘKACH SZLACHECKICH

 

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Łękach Szlacheckich otrzymała certyfikat i zdobyła tytuł w Ogólnopolskim Konkursie „Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat”, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Głównym celem konkursu było rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, a także dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Działający w naszej szkole Szkolny Klub Wolontariatu w czasie trwania projektu zrealizował szereg zadań. Były to między innymi:

-        klasowe pogadanki na temat „Doceniam to, co mam i chcę pomagać innym”,

-        zorganizowanie konkursu plastycznego i literackiego,

-        przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym na rzecz potrzebujących,

-        włączenie się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”,

-        przeprowadzenie ankiety uczniowskiej na temat wolontariatu.

W realizację zadań konkursowych zaangażowana została cała społeczność uczniowska, nauczyciele oraz rodzice. Przyznany certyfikat jest dowodem na to, że w naszej szkole podejmowanych jest szereg działań promujących działalność charytatywną a wolontariat pełni ważną rolę w procesie wychowawczym. Koordynatorem tego przedsięwzięcia była pani Joanna Błaszczyk.