Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Narodowe Czytanie w klasie VI

Narodowe Czytanie w klasie VI

18 września 2020 roku uczniowie klasy szóstej podczas lekcji wychowawczej aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję: „Narodowe Czytanie” organizowanej przez prezydenta RP. Po krótkim przybliżeniu biografii Juliusza Słowackiego, genezy i streszczenia dramatu, chętni uczniowie odczytali wybrane fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Na pamiątkę udziału w akcji, w zeszytach uczniów została przybita pamiątkowa pieczęć przysłana przez organizatorów Narodowego Czytania.

Wychowawca – Sylwia Radziszewska