Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w czasie epidemii COVID-19

24 września 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich została przeprowadzona próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie uczniom i pracownikom szkoły praktycznych zasad dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz zasady bezpieczeństwa panujące podczas pandemii COVID-19, pamiętając o zabraniu maseczek ochronnych, bez paniki w ciągu 2 minut przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Po opuszczeniu sal lekcyjnych wszyscy zgromadzili się w bezpiecznej odległości od miejsca zagrożenia. Miejscem zbiórki jest bieżnia na boisku za szkoła. Tam nauczyciele złożyli meldunek informując o tym, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę. Po zakończonym alarmie dzieci wróciły na lekcje. 

Próbna ewakuacja uczniów przebiegła spokojnie, sprawnie i bez zastrzeżeń.