Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Świętujemy Europejski Dzień Języków

   Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Z tej okazji, w dniach 28-30 września 2020 r. lekcje języka angielskiego w naszej szkole wyglądały inaczej niż zwykle. Uczniowie zaangażowani zostali w quizy językowe, podzielone na różne kategorie tematyczne oraz zabawy językowe, w których musieli wykazać się nie tylko wiedzą językową, ale także kulturoznawczą na temat wielu krajów naszego kontynentu. W młodszych klasach były piosenki i powitania w różnych językach. Uczniowie kolorowali flagi, odgadywali nazwy państw i języków oraz poznawali proste zwroty językowe. Zachęcono także uczniów do wzięcia udziału w konkursie koszulkowym EDJ, który polega na wykonaniu własnego projektu koszulki EDJ na rok 2021.
Przy okazji dobrej zabawy i twórczej atmosfery pracy mówiono o różnorodności kulturowej naszego kontynentu, tolerancji, pokonywaniu barier i potrzebie otwartości na drugiego człowieka. Wszyscy już dobrze wiedzą, jak ważna i przydatna jest znajomość języków obcych.

Edyta Błaszczyk