Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Ślubowanie klasy I

14 października 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej.
Uroczystość pasowania uczniów rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły pani Elżbiety Dawidowicz, która powitała zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowania na ucznia, którego dokonała dyrektor szkoły. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich.
Uczniowie przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.
Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Dodatkową niespodzianką był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.