Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Podsumowanie akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty 2020/2021”

We wrześniu nasza szkoła przystąpiła do akcji charytatywnej „Szkoło Pomóż i Ty 2020/2021” organizowanej przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Szkoła została również zgłoszona do części konkursowej tej akcji pt. „LAPTOP DLA SZKOŁY”, która trwa do 30.11.2020 r. Zbiórka pieniędzy w ramach akcji odbywała się poprzez nabycie przez uczniów cegiełek w postaci pomocy naukowych. W rozprowadzenie cegiełek wśród uczniów i zbiórkę pieniędzy zaangażowali się opiekunowie i liderzy Szkolnego Klubu Wolontariatu z klasy III, IV, V, VI i VIII. Zebrane pieniądze w kwocie 243 zł. zostały przekazane w dniu 18 listopada 2020 r. na konto fundacji. Tegoroczna akcja ma na celu pomoc 23-letniemu Błażejowi, który pomimo padaczki lekoodpornej, dzięki wszczepieniu stymulatora nerwu błędnego ma możliwość prowadzenia zwykłego życia nastolatka. Dzięki uzbieranej kwocie możemy wspomóc rehabilitację w domu ćwiczeniami na specjalistycznym rowerze wspomagającym pracę mięśni nóg tj. stacjonarnym typu Orbitek. Koszt takiego sprzętu to ok. 10 000 zł. Mamy nadzieję, że dzięki uzbieranej kwocie ułatwimy Błażejowi rehabilitację. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wsparli akcję za zaangażowanie oraz otwartość i życzliwość w stosunku do osób potrzebujących i cierpiących. Cała akcja została przeprowadzona zgodnie z obowiązującym w szkole reżimem sanitarnym.

Koordynator akcji - Edyta Błaszczyk