Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

AKCJA „RAZEM NA ŚWIĘTA”

Okres przed Świętami Bożego Narodzenia jest najlepszym czasem do okazywania pomocy i wsparcia osobom samotnym, starszym i chorym. SKW oraz SK PCK w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich po raz kolejny zorganizował przedsięwzięcie „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”.W ten sposób włączyli się aktywnie w akcję MEN „Razem na Święta”. Społeczność uczniowska oraz pracownicy szkoły z wielkim entuzjazmem przystąpili do tej szlachetnej inicjatywy. Przeprowadzona została zbiórka artykułów spożywczych dla osób potrzebujących z terenu naszej gminy. Wszystkie zebrane produkty zostały dostarczone do GOPS-u w Urzędzie Gminy w Łękach Szlacheckich, który przekaże zebrane dary osobom najbardziej potrzebującym. Tego typu działania to również budowanie wspólnoty i kształtowanie odpowiedzialności za innych. Dzięki takiej postawie Święta Bożego Narodzenia stają się jeszcze piękniejsze i radośniejsze, zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy.

Dziękuję wszystkim darczyńcom zaangażowanym w zbiórkę za okazane serce i pomoc.

 

Koordynator akcji - Joanna Błaszczyk