Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Podsumowanie konkursu „My Greeting Card for Valentine’s Day 2021”

W dniu 19 lutego 2021 roku odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastyczno-językowego zatytułowanego „My Greeting Card for Valentine’s Day 2021”, który został zorganizowany, aby uczcić wyjątkowy dzień w roku jakim jest 14 luty – Walentynki. Cele, które przyświecały konkursowi to: doskonalenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie zasobu słownictwa, poznanie tradycji i zwyczajów pochodzących z krajów anglojęzycznych, rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia.

W ramach konkursu należało wykonać kartkę walentynkową z życzeniami w języku angielskim w dowolnej technice według inwencji autora. W związku z dużym zainteresowaniem kategorie, w ramach których miały zostać przyznane nagrody uległy modyfikacji, aby móc nagrodzić jak największą liczbę uczestników za piękne prace. W konkursie wzięło udział 33 uczniów klas O -VIII. Nagrodzonych zostało siedemnastu uczniów. Przy ocenie prac komisja konkursowa brała pod uwagę kreatywność i pomysłowość, estetykę, samodzielność oraz poprawność treści pod względem ortograficznym i gramatycznym. Komisja w składzie: p. Joanna Błaszczyk, p. Joanna Jeż, p. Anna Balcerek, p. Joanna Ciebiera przyznała następujące miejsca:

Kategoria 1: Klasa 0 i Klasa I
I miejsce - Zuzanna Lisiecka kl. 0
II miejsce - Roksana Kuna kl. I
III miejsce - Lena Michalak kl. 0
Wyróżnienia: Klaudia Misztela kl. I, Agata Więcławska kl. 0

Kategoria 2: Klasa II i Klasa III
I miejsce ex aequo – Zuzanna Jeż kl. III, Roksana Pawlak kl. III
II miejsce – Karolina Więcławska kl. III
III miejsce ex aequo – Zofia Piątek kl. II, Jakub Korzonkowski kl. II
Wyróżnienie: Nadia Tatara kl. II

Kategoria 3: Klasy IV – VIII
I miejsce – Nikola Olejnik kl. V
II miejsce – Oskar Kołodziejczyk kl. IV
III miejsce – Julia Pilichowska kl. VIII
Wyróżnienia: Oliwia Cichoń kl. VI, Marcin Sosnowski kl. V, Krzysztof Rokita kl. IV

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Ponadto, wszyscy uczestnicy mogą liczyć na oceny celujące z języka angielskiego oraz punkty plusowe z zachowania. Nagrody dla uczniów klas IV-VIII zostaną wręczone po powrocie do nauki stacjonarnej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za ogromne zaangażowanie i wzięcie udziału w konkursie, gratulujemy nagrodzonym. Dzięki Wam, korytarz naszej szkoły zapełnił się pięknymi pracami.

Organizator konkursu – Edyta Błaszczyk