Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  

 Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Termin Zadanie
1 września 2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
wrzesień 2020 r. kl. "0", I, IV, VIII
Zebrania z rodzicami
30 września 2020 r. Klasowe obchody Dnia Chłopca
8 października 2020 r. Ślubowanie klas I
10 listopada 2020 r. Uroczystość szkolna z okazji Narodowego Święta Niepodległości
22 listopada 2020 r. Zebrania z rodzicami
7 grudnia 2020 r. Mikołajki szkolne
22 grudnia 2020 r. Jasełka szkolne. Wigilie klasowe
23 grudnia 2020 r.–31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
25 stycznia 2021 r. Wystawienie ocen śródrocznych
21 stycznia 2021 r. Klasowe uroczystości obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka
26  stycznia 2021 r. Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
28 stycznia 2021 r. Zebranie z rodzicami
30 stycznia 2021 r. Bal karnawałowy
styczeń /luty  2021 r. Próbny sprawdzian ósmoklasistów
4 –17 stycznia 2021 r. Ferie zimowe
22 marca 2021 r. Pierwszy dzień wiosny
marzec 2021 r. Rekolekcje szkolne
1–6 kwietnia 2021r. Wiosenna przerwa świąteczna
25-27 maja 2021 r. Egzamin ósmoklasistów
22 kwietnia 2021 r. Zebrania z rodzicami
4 maja 2021 r. Szkolne obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja
26 maja 2021 r. Klasowe uroczystości związane z Dniem Matki
1 czerwca 2021 r. Uroczystości związane z Dniem Dziecka
16-18 czerwca 2021 r. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasistów
11 czerwca 2021 r. Wystawienie  rocznych ocen klasyfikacyjnych
15  czerwca 2021 r. Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej
25 czerwca 2021 r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

  Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2021 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 r.,
 • Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.

 

Dodatkowe dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 30 października, 02 listopada 2020 r.( (piątek, poniedziałek – dni przed i po Wszystkich Świętych),
 • 25-27 maja 2021 r. (3 dni wtorek – czwartek) – egzamin ósmoklasisty,
 • 4 czerwca 2021 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele