Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

BHP i bezpieczeństwo uczniów

 

 

  1. Kontrola stanu technicznego budynków szkoły; odpowiedzialny: dyrektor, SIP, inspektor bhp

    (do 28 sierpnia).

  2. Kontrola dokumentacji obiektów budowlanych; odpowiedzialny: dyrektor, inspektor budowlany

    (do 31 grudnia).

  3. Kontrola przeglądów technicznych; odpowiedzialny: dyrektor (według harmonogramu przeglądów).

  4. Szkolenia bhp: nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, dyrekcja.

  5. Stan boisk, hali sportowej – dyrektor, inspektor bhp (raz w roku).

  6. Zabezpieczenie ppoż., alarm przeciwpożarowy (do 15 października).