Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / REKRUTACJA

REKRUTACJA

 

 


 

Dnia 12 marca 2019r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  

w Łękach Szlacheckich odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej związanej  

z przyjęciem uczniów do klasy I na rok szkolny 2019/2020

 

Miło nam poinformować, że wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

  

Listy kandydatów przyjętych i zakwalifikowanych do   

dostępne są w sekretariacie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. 

 


 

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 

do klasy I rozpocznie się od 21 lutego 2019 r.

punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się

1 marca 2019 roku.

 

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria podane są w załączonym zarządzeniu nr 9 i 10/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku.

  

Rekrutacji do klas I szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.

  

Liczba wolnych miejsc do punktu przedszkolnego - 25

  

Liczba wolnych miejsc do oddziału przedszkolnego - 25