Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

REKRUTACJA

 


 


 

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

do klasy I rozpocznie się od 23 lutego 2021 r.

punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się

4 marca 2021 roku.

 

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria podane są w załączonym zarządzeniu nr 10 i 11/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku.

  

Rekrutacji do klas I szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.

  

Liczba wolnych miejsc do punktu przedszkolnego - 25

  

Liczba wolnych miejsc do oddziału przedszkolnego - 25