Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Klub Bezpiecznego Puchatka

 

"Klub Bezpiecznego Puchatka" 

 

 

„Klub Bezpiecznego Puchatka” jest to program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych. Ważnym elementem tych działań jest edukacja dzieci – uświadomienie rozmaitych niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia.

 

 

Program został przygotowany przez firmę Maspex oraz markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.

 

Dzieci otrzymały książeczki  z grami i zabawami o tematyce bezpieczeństwa, a rodzice – broszury informacyjne.

 

Poprzez szereg zabaw i zadań dydaktycznych, wyświetlonego filmu edukacyjnego na zajęciach prowadzonych w szkole przez wychowawcę uczniowie uzyskały niezbędną wiedzę o bezpieczeństwie.

 

W ramach podsumowania programu „Klubu Bezpiecznego Puchatka” odbył się Wielki Test Bezpieczeństwa (18-22.11.2013r.). Test miał za zadanie sprawdzić wiedzę Pierwszoklasistów na temat bezpieczeństwa, zawierał 15 pytań, w czterech aspektach: bezpieczeństwo w domu, w szkole, w drodze do szkoły i w Internecie, przygotowany w formie zabawy obrazkowo-tekstowej.

 

Dzięki programowi "Klub Bezpiecznego Puchatka" uczniowie: · zapoznali się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach · rozwinęli umiejętność odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie napotykają  w czasie drogi do szkoły · uświadomili sobie niebezpieczne sytuacje jakie mogą zaistnieć w domu i szkole oraz wykształcili umiejętności odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia. · dowiedzieli się jak bezpiecznie spędzić wakacje i utrwalili znajomość telefonów alarmowych.

 

Na zakończenie programu szkoła otrzyma certyfikat „Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

 

http://www.bezpiecznypuchatek.pl/dla-dzieci.html