Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Ekopracownia


 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO

FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI ZADANIA W RAMACH KONKURSU

„MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA - 2015”


Nazwa zadania: Zaplanowanie i utworzenie nowoczesnej Ekopracowni „Ekopracownia - ekologiczny świat” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich.

 

Wartość ogólna zadania: 30 106,00 zł. 

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 28 600,00 zł obejmująca sfinansowanie zakupu wyposażenia ekopracowni.

Wkład własny: 1 506,00 zł

 

Utworzenie pracowni zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia - 2015r.”

 

 

ZAKRES PROJEKTU

 Projekt „Ekopracownia - ekologiczny świat” w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni ekologicznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

 

 

Więcej informacji na temat projektu „Moja wymarzona ekopracownia” oraz działalności Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na stronie:

 

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

www.wfosigw.lodz.pl

 

Artykuły