Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Rządowy program "Książka naszych marzeń"

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim Programie„Książki naszych marzeń”, który jest  realizowany przez ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury  i dziedzictwa narodowego.

 

            Celem programu jest – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych poprzez umożliwienie zakupu książek do bibliotek szkolnych.

            Za pieniądze z programu biblioteka szkolna zakupiła 60 nowych, kolorowych i pięknie wydanych książek za kwotę 1.625,00 zł, które nie są podręcznikami o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów, są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży. Książki te swoją fabułą mają rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

            Uczniowie będą też zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarza do wypożyczania książek również na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

           W ramach programu przewidziana jest także współpraca biblioteki szkolnej z bibliotekami publicznymi. Biblioteki będą także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa, np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej.

            Podstawowym rezultatem programu ma być – trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem.Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.        

            Program „Książki naszych marzeń” poprzedza Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Koordynator projektu: mgr Marzena Patek 

Biblioteka szkolna zaprasza!

  

Artykuły