Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

"Radosna szkoła"

RADOSNA SZKOŁA - program rządowy dla szkół

 

  http://www.radosnaszkola.men.gov.pl

 

W 2013 r. w ramach programu "Radosna szkoła" przygotowano miejsce zabaw

i zakupiono pomocych dydaktycznych na kwotę 7.500,00 zł