Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła złożyła wniosek o udział

w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa!

 

 

Ogólne założenia programu:

 

Program opracowany na lata 2016-2020 obejmuje trzy filary, które zostały wymienione poniżej. Najważniejszym dla nas jest priorytet III realizowany przez MEN. Tym razem program został opracowany aż na 4 lata – od 2016 do 2020 roku. Został także zwiększony budżet na realizację III priorytetu. Rząd przeznaczył 150 mln złotych, a razem z wkładem własnym organów prowadzących 187,5 mln zł.

 

Trzy priorytety na podium:

 

I. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Filar polega na wyposażeniu bibliotek publicznych w nowości wydawnicze, w które wchodzą  książki, czasopisma, multimedia, wydawnictwa nutowe i kartograficzne. Operatorem priorytetu jest Biblioteka Narodowa.

 

II. Infrastruktura bibliotek 2016–2020.
Filar ten zapewnia coroczny nabór wniosków na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek. Operatorem priorytetu  jest Instytut Książki w Krakowie.

 

III. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Filar ma za zadanie promować i wspierać rozwój czytelnictwa. Obejmuje wszelkie możliwe działania promocyjne, które trafią do placówek takich jak: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne, a także zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne oraz biblioteki pedagogiczne. Operatorem priorytetu jest priorytetu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

książki naszych marzeń