Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

„Nie pal przy mnie, proszę”

            We wrześniu 2015r. wszystkie klasy I-III wraz z wychowawcami przystąpiły do realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę”.

            Uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych promujących zdrowie i postawę antytytoniową. Wychowawcy wykorzystali ciekawe formy programu: kolorowanki, dyskusje, krzyżówki, wierszyki, znaczki, wizualizację, dramę.

            Poprzez działania kształtowane były u dzieci postawy odpowiedzialności za własne zdrowie, świadomość szkodliwości palenia tytoniu, szkodliwości oddziaływania dymu papierosowego związanego z biernym paleniem, wykształcenia u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

            Ewaluacją programu było ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów kl. I-III w ciekawy i trafny sposób promujący zdrowy styl życia. Do konkursu przystąpiło 66 uczniów. prace były bardzo ciekawe i pomysłowe. Komisja wybrała 12 najlepszych prac:

I miejsce -  Milena Czupryn, Mateusz Czupryn

II miejsce -  Maksymilian Grzywnowicz, Sylwia Dawidowicz

III miejsce - Adam Wolski, Patryk Janiec

Wyróżnienia: Julia Skrobek, Katarzyna Białkowska, Oliwia Cichoń.

            Na uroczystym apelu zostały wręczone nagrody dla w/w uczniów. Wszystkie prace wyeksponowane są na korytarzach szkolnych. Zapraszamy wszystkich do ich obejrzenia.