Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

"Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Łęki Szlacheckie"

 


 

 

 

 


Informujemy, że trwa rekrutacja na zajęcia dodatkowe w ramach projektu

pt. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Łęki Szlacheckie”.

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI Edukacja Kwalifikacja Umiejętności;

działanie: XI.1. Wysoka jakość edukacji podziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne,

realizowany w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. 

 

Realizacja wsparcia dla uczniów:

 

A. Typ 1 - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

- zajęcia z kompetencji społecznych,

- zajęcia z matematyki,

- zajęcia z j. angielskiego,

- zajęcia umiejętność uczenia się 

 

C. Typ 3 - realizacja zadań  z technologii informacyjno-komunikacyjnych 

- zajęcia bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,

- koło informatyczne

 

D. Typ 4 – Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego

- zajęcia logopedyczne,

- terapia pedagogiczna

 

Zapisy chętnych na poszczególne zajęcia proszę dokonywać u wychowawców.

 

 

* Regulamin projektu i uczestnictwa w projekcie znajduje się w plikach do pobrania.