Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

SKS

     Program Szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież; poprawę sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości; promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży; zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży; stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt; tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży; optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej; promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

    Szkoła Podstawowa w Łękach Szlacheckich po raz czwarty zgłosiła swój udział do programu realizowanego od stycznia do grudnia 2020 r. Zajęcia prowadzone w ramach programu SKS odbywają się w  naszej szkole dla dwóch grup (2 razy w tygodniu dla każdej grupy). Uczestnikami zajęć jest 25 osobowa grupa (dziewczęta z klas V- VIII i chłopcy z klasy IV) oraz 25 osobowa grupa chłopców z klas IV - VIII.

 

 

 

http://www.lszs.pl/sks/baner_sks_kwadrat.jpg