Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Wojewódzka Kampania Edukacyjna "Dopalaczom mówimy STOP - wybieram zdrowie"

Dopalaczom mówimy stop – wybieramy zdrowie”

 

 

          W Szkole Podstawowej w Łękach Szlacheckich w roku szkolnym 2018/2019 realizowana jest Wojewódzka Kampania Edukacyjna ,,Dopalaczom mówimy stop – wybieramy zdrowie” Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Głównym celem kampanii jest zapobieganie używania środków psychoaktywnych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych wśród młodzieży szkolnej. W związku z tym w naszej placówce prowadzone były różne działania związane z tą tematyką wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Na zajęciach z młodzieżą klasy VII i VIII zostały przeprowadzone warsztaty, które dostarczyły im rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania dopalaczy. Ponadto rozwijano wśród nich umiejętność przyjmowania postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. Uczniowie wykonywali plakaty oraz odgrywali różne scenki związane z tematyką programu. Podczas zebrania przekazano rodzicom podstawowe informacje na temat właściwego modelu reakcji w przypadku zażywania przez młodzież substancji psychoaktywnych oraz zasad kształtowania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat tych substancji. Wcześniej o środkach psychoaktywnych przeprowadzili pogadankę dla społeczności szkolnej fukcjonariusze policji z Gorzkowic. Policjanci mówili o dopalaczach i innych używkach oraz o groźnych skutkach ich zażywania. Uświadamiali wszystkich, że sięganie po środki psychoaktywne to droga donikąd. W ramach realizacji programu szkolny koordynator przekazał uczniom, rodzicom i wychowawcom ankiety, prezentację multimedialną i ulotki.

 

Joanna Błaszczyk – szkolny koordynator programu

 

 

 

Koordynator (szkolny): Joanna Błaszczyk