Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Aktywna Tablica

 

Informujemy, że nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019  "Aktywna Tablica".

 

Dzięki udziałowi w programie, otrzymaliśmy dotację

na zakup monitorów interaktywnych o przekątnej min 65 cali.

 

Koszt całkowity: 17 500,00 zł

Wysokość udzielonego wsparcia finansowego: 14 000,00 zł 

Wkład własny organu prowadzącego: 3 500,00 zł

 

 

W klasie I, pracowni językowej oraz pracowni polonistycznej zamontowano monitory dotykowe. Trzeba przyznać, że technologia informacyjna wciąż się rozwija i jest niebywale atrakcyjną formą pracy w szkole. Uczniowie nie kryli zachwytu i radości. Teraz mamy nowe wyzwania, ale i możliwości do wykorzystania sprzętu w edukacji. Nowoczesny sprzęt stanie się dużą atrakcją podczas zajęć lekcyjnych i dodatkowych w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną. 

W naszej szkole wyznaczono szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole, którym została pani Anna Wojakowska-Wolska. Został też powołany nauczycielski zespół samokształceniowy, który wspiera dyrektora szkoły i nauczyieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.     

 

Planowane sposoby wykorzystania monitorów dotykowych w szkole:

  • przeprowadzenie wewnątrzszkolnego szkolenia dla rady pedagogicznej z zakresu obsługi urządzeń oraz wykorzystania monitorów interaktywnych jako pomocy dydaktycznej podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych, a także podczas szkoleniowych rad pedagogicznych i spotkań z rodzicami,

  • wymiana doświadczeń między nauczycielami posługującymi się w pracy monitorami interaktywnymi,

  • korzystanie podczas zajęć  ćwiczeń interaktywnych, testów, programów i gier edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych związanych z edukacją,

  • wykorzystywanie podczas zajęć podręczników w wersji elektronicznej i interaktywnej,

  • przygotowywanie przez nauczycieli interaktywnych materiałów edukacyjnych pozwalających prezentować i utrwalać treści nauczania oraz sprawdzać wiedzę i umiejętności uczniów na lekcjach; materiały te będą uwzględniały potrzeby i możliwości uczniów wynikające z ich niepełnosprawności,

  • wykorzystywanie atrakcyjnych pomocy interaktywnych podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych, obsługa  nowoczesnego urządzenia motywować będzie dziecko do wysiłku, spowoduje większą samodzielność, przełoży się na poczucie sprawstwa i dobrej samooceny, co sprzyja rozwojowi i ponoszeniu odpowiedzialności za uczenie się,

  • wykorzystywanie monitorów interaktywnych do prezentowania własnych prac i działań uczniów,

  • wspieranie współpracy i działań zespołowych w klasie.

 

Cel projektu:

Umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

 

Założenia:

Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Artykuły