Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 otrzymaliśmy dofinansowanie

w ramach 0,4 % rezerwy części oświatowej  subwencji ogólnej w roku 2019

34.000,00 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji

podstawy programowej z następujących przedmiotów przyrodniczych:

biologia, geografia, chemia i fizyka.