Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Opłata za przedszkole

 


OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE reguluje art. 12 ust.1 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy

                                                            o systemie oświaty niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827)

                                                            oraz Uchwała Rady Gminy Nr XXI/91/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.

 

Przedszkole realizuje bezpłatną podstawę programową w godzinach 7:30 – 12:30.

Koszty świadczenia za przedszkole w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin / dziennie zgodnie z uchwałą wynoszą:  ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielonych przez Punkt Przedszkolny w czasie wykraczającym poza czas określony w § 1, zwaną dalej "opłatą" w kwocie 1,00 złotych".


 

DZIENNA STAWKA OBIADOWA 2,00 zł.