Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Gabinet pielęgniarki

 

 

 

W naszej szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. 
 

Pielęgniarka szkolna, pani Dorota Wojciechowska przyjmuje w nim uczniów

 

w każdy wtorek w godzinach 8.00 - 10.00.

 

  


           W celu poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej nasza szkoła otrzymała dotację celową z budżetu państwaza pośrednictwem Wojewody Łódzkiego na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt. Kwota dotacji wynosiła 6.700,00 zł.  Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki naszym uczniom, prawidłowego funkcjonowania szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zakupiono następujący sprzęt:  

  • Szafka medyczna, przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych;

  • Szafka kartotekowa - przeznaczona do przechowywania dokumentacji medycznej;

  • Stolik zabiegowy;

  • Biurko do gabinetu medycznego;

  • Waga medyczna ze wzrostomierzem;

  • Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;

  • Stetoskop;

  • Tablice Snellena do badania ostrości wzroku;

  • Tablice Ishihary do badania widzenia barwnego.

         Zakup ten pozwoli na prowadzenie badań przesiewowych na nowym i nowoczesnym sprzęcie medycznym. Dzięki czemu będzie można zdiagnozować wcześniej ewentualne problemy zdrowotne u dzieci. Zakupione wyposażenie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 24 września 2013 roku.