Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

  

 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Termin

Zadanie

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Trzeci weekend września 2018 r.

Sprzątanie świata

20 września 2018 r.

Zebrania z rodzicami

28 września 2018 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka

8 października 2018 r.

Ślubowanie klas I

15 października 2018 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej (14 października)

19 października 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców

1 listopada 2018 r.

Wszystkich Świętych

31 października 2018r.

2 listopada 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych

11 listopada 2018 r.

Narodowe Święto Niepodległości

29 listopada 2018 r.

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2018 r.

Zebrania z rodzicami

6 grudnia 2018 r.

Mikołajki szkolne

21 grudnia 2018 r.

Jasełka szkolne  i wigilie klasowe

23 grudnia 2018 r.–31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2019 r.

Nowy Rok

6 stycznia 2019 r.

Święto Trzech Króli

21-22  stycznia 2019 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)

Do 25 stycznia 2019 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

28 stycznia 2019 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

31 stycznia 2019 r.

Zebranie z rodzicami

2 lutego 2019 r.

Bal karnawałowy

11- 24  lutego 2019 r.

Ferie zimowe

28 lutego 2018r.

Tłusty czwartek

8 marca 2019 r.

Klasowe uroczystości związane z Dniem Kobiet

21 marca 2019 r.

Powitanie Wiosny

Marzec 2019 r.

Rekolekcje szkolne

18-23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia 2019r.

Święto Konstytucji 3 Maja

25 kwietnia 2019 r.

Zebrania z rodzicami

29, 30 kwietnia 2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

1 maja 2019 r.

Święto Pracy

2 maja 2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

6 maja 2019 r.

Dzień otwarte dla rodziców

24 maja 2019 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki (26 maja)

31 maja 2019 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

20 czerwca 2019 r.

Boże Ciało

Do 7 czerwca 2019 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

Do 10 czerwca 2019 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

13- 14 czerwca 2019 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

21 czerwca 2019 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

26–30 sierpnia 2019 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

 

  Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.,

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r.,

 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.,

 • Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.,

 • Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r.,

 • Wielkanoc –20, 21  kwietnia 2019 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja 2019 r.,

 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2019 r.,

 • Boże Ciało – 31 maja 2019 r.

 

Dodatkowe dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 31 października 2018r.(środa)
 • 02 listopada 2018r. (piątek)
 • 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) egzamin ósmoklasisty -język polski
 • 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty - matematyka
 • 17 kwietnia 2019 r. (środa) egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny
 • 29,30 kwietnia 2019r. (poniedziałek, wtorek)
 • 02 maja 2019r. (czwartek)