Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  

 Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Termin

Zadanie

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

wrzesień 2020 r. kl. "0", I, IV, VIII

Zebrania z rodzicami

30 września 2020 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopca

8 października 2020 r.

Ślubowanie klas I

10 listopada 2020 r.

 Uroczystość szkolna z okazji Narodowego Święta Niepodległości

22 listopada 2020 r.

Zebrania z rodzicami

7 grudnia 2020 r.

Mikołajki szkolne

22 grudnia 2020 r.

Jasełka szkolne. Wigilie klasowe

23 grudnia 2020 r.–31 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

25 stycznia 2021 r.

Wystawienie ocen śródrocznych

21 stycznia 2021 r.

Klasowe uroczystości obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka

26  stycznia 2021 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

28 stycznia 2021 r.

Zebranie z rodzicami

30 stycznia 2021 r.

Bal karnawałowy

styczeń /luty  2021 r.

Próbny sprawdzian ósmoklasistów

1 lutego–14 lutego 2021 r.

Ferie zimowe

22 marca 2021 r.

Pierwszy dzień wiosny

marzec 2021 r.

Rekolekcje szkolne

1–6 kwietnia 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

25-27 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasistów

22 kwietnia 2021 r.

Zebrania z rodzicami

4 maja 2021 r.

Szkolne obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja

26 maja 2021 r.

Klasowe uroczystości związane z Dniem Matki

1 czerwca 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

16-18 czerwca 2021 r.

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasistów

11 czerwca 2021 r.

Wystawienie  rocznych ocen klasyfikacyjnych

15  czerwca 2021 r.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

25 czerwca 2021 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

  Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.,
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2021 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 r.,
 • Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.

 

Dodatkowe dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 30 października, 02 listopada 2020 r.( (piątek, poniedziałek – dni przed i po Wszystkich Świętych),
 • 4 i 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek) – przed świętem Trzech Króli,
 • 25-27 maja 2021 r. (3 dni wtorek – czwartek) – egzamin ósmoklasisty,
 • 4 czerwca 2021 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele