Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Rada Rodziców

 

 

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

  w roku szkolnym 2020/2021:

 

  

Prezydium Rady Rodziców

 1. Przewodnicząca - Marta Patek                          
 2. Z-ca przewod. - Małgorzata Grzywnowicz                     
 3. Sekretarz - Monika Migocka                                              
 4. Skarbnik - Bożena Rokita                                      

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

 1. Magdalena Szymczyk                    
 2. Małgorzata Turniak                         
 3. Iwona Sosnowska                    

          

Punkt Przedszkolny

 1. Katarzyna Piątek                         
 2. Magdalena Kierlik          
 3. Irena Łosiewicz                

 KL.”0”

 1. Bożena Rokita                                  
 2. Joanna Lisiecka                                
 3. Anna Michalak                                  

 KL. I

 1. Sylwia Nurkowska                           
 2. Monika Wilczyńska-Kuna             
 3. Ewelina Więcławska                        

KL. II

 1. Małgorzata Turniak                          
 2. Aldona Stępień                                 
 3. Olga Korzonkowska                         

KL. III

 1. Magdalena Szymczyk                      
 2. Katarzyna Cieślik                             
 3. Małgorzata Urbańska                       

KL. IV

 1. Marta Patek                                      
 2. Justyna Zaremba                               
 3. Marlena Patek                                   

KL. V

 1. Anna Skrobek                                    
 2. Patrycja Smolarek                             
 3. Mariola Tomaszewska                    

KL.VI

 1. Małgorzata Grzywnowicz                 
 2. Katarzyna Czupryn                           
 3. Magdalena Krzeszewska                  

KL.VII

 1. Monika Migocka                           
 2. Elżbieta Więcławska                   
 3. Marcin Smolarek                            

KL.VIII

 1. Iwona Sosnowska                           
 2. Agnieszka Zdulska                          
 3. Aneta  Wojtala