Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

Patron szkoły

 

 

 

Uchwałą Nr XXIX/195/02 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 27 marca 2002r. nadano Publicznej Szkole Podstawowej imię Marii Konopnickiej.

25 sierpień 2002r. tę datę na pewno zapamiętają uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy. W tym dniu odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Wydarzenie to uświetnił przyjazd prawnuczki Marii Konopnickiej Joanny Modrzejewskiej oraz praprawnuczki Marii Rajpold. W uroczystości wzięli również udział: wójt gminy - Wojciech Błaszczyk, wicestarosta piotrkowski  - Grzegorz Adamczyk oraz wizytator Urszula Mikołajczyk. W tym dniu nastapiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiatkowej przez wójta gminy Wojciecha Błaszczyka oraz poświęcenie sztandaru przez proboszcza parafii księdza Stanisława Politańskiego. W trakcie uroczystości uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły oraz zarecytowany został wiersz Marii Konopnickiej "Nasz sztandar".

Rada Pedagogiczna w dniu 29.08.2002r. podjęła uchwałę, że w zwiazku z nadaniem szkole imienia Marii Konopnickiej hymnem szkoły będzie utwór patronki "Rota".

W szkole została urządzona również szkolna izba patronki szkoły. Przygotowaniem zajęła się nauczycielka, której została powierzona opieka nad izbą - Jolanta Wilczyńska, a przed pomieszczeniem została zawieszona pamiątkowa tablica.

W szkole organizowanych jest wiele konkursów związanych z postacią i twórczością  Marii Konopnickiej. Każdego roku uczniowie przygotowują uroczysty apel z okazji urodzin Patronki Szkoły, jak również 23 maja obchodzimy Dzień Patrona Szkoł.

 8 październkia 2004r została podjeta decyzja, iż tego dnia - w rocznicę śmierci Patronki  naszej szkoły będą odbywały się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia pierwszoklasistów.