Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łękach Szlacheckich

NAUCZANIE ZDALNE

Po kliknięciu w obrazek zostajemy przekierowani bezpośrednio do strony logowania w MS Teams.


 

Nauczanie zdalne w kl. I-VIII za pomocą platformy MS TEAMS realizowane będzie następująco:

1. Zajęcia będą organizowane według obowiązującego do tej pory planu zajęć.

2. Czas trwania jednostki lekcyjnej w nauczaniu zdalnym 30 min.

3. Przerwy między zajęciami zostaną wydłużone

Godzina lekcyjna Czas trwania zajęć
1 730-800
2 820-850
3 910-940
4 1010-1040
5 1110-1140
6 1200-1230
7 1250-1320
8 1340-1410

4. Uczniowie podczas zajęć mają mieć włączone głośniki i kamery.

5. Uczniowie do zajęć mają być przygotowani, tzn.: zeszyt, ćwiczeniówka (jeśli obowiązuje) oraz podręczniki z danego przedmiotu mają być na biurku podczas zajęć.

6. Nauczyciele przebywający na zwolnieniu lekarskim nie prowadzą zajęć. Wtedy uczniowie nie mają zastępstwa, mają wolną godzinę.

Podczas zajęć zdalnych obowiązują zasady:

  • Obowiązkowa obecność uczniów na lekcjach
  • Aktywność podczas zajęć
  • Właściwego zachowania się

 

Proszę o wyrozumiałość przy braku połączenia z nauczycielem.


 

Poniżej znajdują się instrukcje dla dzieci, rodziców i nauczycieli jak krok po kroku zalogować się do

Microsoft TEAMS.

 Loginy i hasła zostaną udostępnione przez wychowawcę klasy.

 


 

Kliknij poniżej aby pobrać aplikacje Microsoft Teams:

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

 

Instrukcja pierwszego logowania do usługi Office 365 

https://www.youtube.com/watch?v=bAqzEgjKesU&feature=share

 

Instalacja Microsoft Teams

https://m.youtube.com/watch?v=uDpk3yVTBhI

https://youtu.be/rGBS-XRUhSk

 

Praktyczne porady dla nauczyciela i ucznia w prowadzeniu zdalnej lekcji

https://m.youtube.com/watch?v=Ft_UTCSrEME